محله سرجوب دولت‌آباد برخوار

محله سرجوب دولت‌آباد برخوار


روشنگری حضرت امام سجاد (ع)

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷ ق.ظ

به یزید خبر مى‌رسد که بعضى از مردم شام با دیدن کاروان اسیران و آگاهى به برخى از واقعیت‌ها، نظرشان در مورد او عوض شده و در پى آن هستند که واقعیت را بفهمند.

پس زمان آن رسیده است که یزید براى فریب دادن و خام کردن آنها کارى بکند. فکرى به ذهن او مى‌رسد. او به یکى از سخنرانان شام پول خوبى مى‌