محله سرجوب دولت‌آباد برخوار

محله سرجوب دولت‌آباد برخوار


صهیونیسم شناسی

شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۹ ق.ظ

صهیونیسم ، مأخوذ از صهیون ، به معنای کوه خشک و پر آفتاب، نام تپه‌ای است در جنوب غربی شهر قدس در سرزمین فلسطین ، که در برخی از متون دینی یهودیان ، آمده است که منجی قوم یهود پس از ظهور از همین کوه ، قدرت مطلقه‌ی فرزندان اسرائیل (حضرت یعقوب (ع)) را بر تمام اقوام و ملل جهان مسلط می‌سازد.

بنابراین صهیونیسم جنبشی یهودی است که به دنبال تحقق «دولت یهود» و آموزه‌های عهد عتیق و بویژه کتاب فقهی آنان ، «تلمود» است.